Kích hoạt bộ lọc

Giá: 15.000.000  - 20.000.000 
CPU: AMD Ryzen 7
LCD: 12 inch
VGA: NVIDIA - AMD

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Hotline: 0937587302